Osnovni podaci o firmi:

Self Academy DOO
Beograd 11000
PIB: 114039588
MATIČNI BROJ: 21961671
Šifra delatnosti: 8559
Delatnost: Ostalo obrazovanje
email: info@anarankovicacademy.com

Self Academy DOO nije je sistemu PDV-a.

Dodatne informacije o proizvodu
Detaljnije informacije o proizvodu, sadržaju, nameni i druge informacije, su navedene u tekstu na stranici samog proizvoda.

Cena
Prikazana cena svakog proizvoda je u dinarima (RSD). U slučaju sniženja cene proizvoda, prikazana je prethodna cena proizvoda koja je precrtana, kao i nova cena koja je važeća.

Cene svih proizvoda se formiraju i menjaju u skladu sa poslovnom politikom, bez obaveze prethodne najave.

S obzirom da trenutak potvrde kupovine može biti i više dana nakon ubacivanja proizvoda u korpu, cene svih proizvoda koji su ubačeni u korpu se ažuriraju u trenutku potvrde kupovine, pa je konačnu cenu koja će biti obračunata uvek potrebno proveriti u specifikaciji prilikom potvrde kupovine.

Unos podataka za isporuku
Prilikom potvrde kupovine, kupci moraju uneti tačne podatke za isporuku pošiljke: ime i prezime, adresu (ulica i tačan broj), kontakt telefon na kome su dostupni i e-mail.

Svi podaci o kupcima se prikupljaju, čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Više o Politici zaštite kupaca.

Plaćanje
Kupci plaćanje mogu obaviti na sledeće načine:

Smatra se da je Klijent, po otvaranju Modula programa i konzumiranja njegovog sadržaja konzumirao proizvod (online program) te je dužan da ispati sve ostale rate po dogovoru, nezavisno od daljeg korišćenja sadržaja programa. Detaljnije o plaćanju na rate programa RESET pročitajte ovde.

Plaćanje platnim karticama Maestro, Visa, MasterCard, Dina i American Express je realizovano u saradnji sa Banca Intesa AD Beograd i obavlja se na posebnoj stranici jednostavnim unosom podataka sa vaše platne kartice.

Nakon što unesete podatke o kartici i potvrdite plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je vaša porudžbina odobrena i u procesu pripreme za isporuku.

U skladu sa Ugovorom sa Banca Intesa ad Beograd, procesorom platnih kartica, podaci o platnim karticama koje kupac unosi prilikom plaćanja nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava proizvoda
Proizvodi koji su tipa virtuelnog dostavljanja odnosno korišćenja online kurseva na samoj platformi Ana Rankovic Academy koja se nalazi na internet adresi https://resetprogram.anarankovicacademy.com se najkasnije 24 sata od evidentirane uplate dostavljaju, odnosno omogućava se kupcu korišćenje poručenih proizvoda.

Proizvodi koji se konzumiraju onlajn preko Zoom aplikacije, kao što su individualne sesije 1:1 i radionice 1:1, se nakon evidentirane uplate sporazumno dogovaraju u smislu preciziranja tačnog termina.

Izmena i otkaz porudžbine
Kupci mogu izmeniti ili potpuno otkazati porudžbinu u bilo kom trenutku nakon potvrde porudžbine do trenutka početka korišćenja online kurseva bez bilo kakvih dodatnih troškova. Za svaku izmenu ili otkaz najbolje da nas kontaktirate što pre mailom na adresu info@anarankovicacademy.com.

Politika reklamacije
Ukoliko kupac nije zadovoljan proizvodom koji je poručio (koji mu je omogućen na korišćenje), može uložiti žalbu, odnosno reklamirati proizvod najkasnije 15 dana od dana početka korišćenja. Da bi se reklamacija uvažila, potrebno je da poručeni proizvod nije korišćen više od 10% od ukupnog sadržaja (odnosi se na online kurseve). Reklamacija se može prijaviti na email: info@anarankovicacademy.com.

Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), broj porudžbine, kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.

Ana Rankovic Academy pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema reklamacije.

Nakon uvažavanja reklamacije i kada se utvrdi da su ispunjeni gore navedeni uslovi za reklamaciju, Ana Rankovic Academy će kupcu, ukoliko je saglasan, izvršiti zamenu proizvoda ili ukoliko kupac želi povraćaj novca Ana Rankovic Academy će izvršiti povraćaj na isti način na koji je izvršena uplata i to u celosti iznosa koliko je plaćen proizvod.

Osnovno načelo kojim se Ana Rankovic Academy rukovodi u rešavanju reklamacija je načelo dobrog trgovca koji brine o zadovoljstvu svojih kupaca.

Povraćaj novca
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ana Rankovic Academy je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zaštita intelektualne svojine
Kupac se obavezuje da pristup Reset platformi i snimke radionice ne deli sa drugim osobama zbog etike, autorskih prava i zaštite intelektualne imovine.

Zaštita privatnosti Kupaca
Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka o kupcima se obavlja u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti). Prilikom registracije kupaca obevezno se unose samo neophodni, osnovni podaci o kupcima i podaci neophodni za uspešnu realizaciju naše usluge. Dodatne podatke koji su potrebni za bolje informisanje kupaca i kreiranje posebnih, prilagođenih ponuda, kupci unose opciono. Kupci u svakom trenutku mogu izmeniti ili obrisati neki od podataka koji su uneli ili zatražiti brisanje svih ličnih podataka koje su uneli i koji se čuvaju u našem sistemu. Svi podaci o kupcima i porudžbinama se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni, kao i poslovni partneri kojima zbog obavljanja posla budu dostupni ovi podaci, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.